TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Laadittu 15.7.2019

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Kauneushoitola Jade
Osoite: 
Isokatu 28 as. 5, 2. kerros, 90100 Oulu 
Y-tunnus:2221362-1

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Marja-Terttu Pulkkinen
puh. 045 350 9990
marja-terttu@kauneushoitolajade.fi

Rekisterin nimi

Kauneushoitola Jaden asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn peruste on Kauneushoitola Jaden ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

 • asiakastapahtumien varmentaminen

 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

 • kampanjointi- ja markkinointitoimenpiteet, kuten sähköisen uutiskirjeen ja ajankohtaisen tiedon lähettäminen

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • asiakkaan yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, myyjätiedot

 • asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot, peruutustiedot

 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot

 • asiakkaan lähettämät sähköposti/tekstiviestit sekä teksti- tai videoviestit

 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot

 • mahdolliset luvat ja suostumukset

 • mahdolliset tarjonnanestotiedot

 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

 

Henkilötietojen säilytysajat

Asiakasrekisteriä tarkastellaan 12 kuukauden välein. Henkilötieto tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoituksta varten. Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 6 kuukautta asiakkaan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään kasvotusten, puhelimitse, kirjeitse, sähköpostilla tai pikaviestimillä mm. sosiaalisesta mediasta.

 • kotisivuille asennetun lomakkeen kautta tai muulla vastaavalla tavalla

 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

 

Evästeiden käyttö

www-sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää palvelumme laatua. Kävijätiedot ovat anonymisoitu, emmekä lähetä niitä kolmansille osapuolille. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön.

Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa pääteelaitteeseen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Evästeiden avulla voidaan tunnistaa selain ja käyttää näin saatua tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastollisen seurantaan.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite

 • kellonaika

 • käytetyt sivut ja niillä käytetty aika

 • selaintyyppi ja päätelaitteen käyttöjärjestelmä

 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut sivustolle

 • miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut sivustolle

 

Kolmannen osapuolen evästeet

www-sivustollamme voi olla painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Käytettäessä näitä painikkeita, käytettävältä palvelulta voidaan asettaa eväste käyttäjän päätelaitteelle. Nämä evästeet eivät ole Kauneushoitola Jaden hallinnassa. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä on kyseisen osapuolen nettisivulla.

Suurin osa selaimista hyväksyy evästeet, mutta selaimen asetuksia muuttamalla voidaan estää uusien evästeiden tallennus, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitus ennen uusien evästeiden tallentamista.

Evästeiden käyttö voidaan estää määrittämällä selaimen asetukset valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos evästeiden tallennus estetään tai poistetaan käytöstä, jotkin sivustomme toiminnoista eivät välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimesta, vaan se on poistettava selaimen kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole rekisterin käytön kannalta tarpeellista.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.

Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston valmista lomaketta.

 

Virheellisten tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon joko oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteristä vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston valmista lomaketta.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Manuaalinen aineisto
  Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa johon on pääsy ainoastaan niillä työntekijöillä joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja ja joilla on salassapitosopimus.

 • Sähköisesti tallennetut tiedot
  Asiakastietoja sisältävän järjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanalla, palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja ja joilla on salassapitosopimus.

Jade logo.png